Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Hashimoto thyroiditis in children and adolescents: evaluation of clinical and laboratory findings

1.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

2.

Süleyman Demirel University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Isparta, Turkey

3.

Süleyman Demirel University Medical Faculty Department of Pediatrics, Isparta, Turkey

Turk Arch Pediatr 2011; 46: 318-322
DOI: 10.4274/tpa.358.1338
Read: 118 Downloads: 116 Published: 13 December 2020

The objective of this study was retrospective analysis of clinical and laboratory findings of children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. We evaluated 78 patients with HT who were between 4-17 years of age. Physical examination and family history of the patients, thyroid functions, auto-antibody titers and USG scans were evaluated retrospectively. Two (2.6%) patients presented with hyperthyroidism, while 10 (11.7%), 17 (21.8%) and 49 (62.8%) patients presented with hypothyroidism, subclinical hypothyroidism and euthyroidism, respectively. The major symptoms included nervousness, sweating, weight gain and loss of appetite. Sixty-three (80.8%) patients had goiter and 52 (66.7%) patients had positive anti-thyroid peroxidase antibody at the time of diagnosis. Among the 19 patients who were euthyroid initially, 2 patients became hyperthyroid, 1 became hypothyroid and 1 became subclinically hypothyroid during follow-up. Familial history of thyroid disease was found in 31 (39%) patients. Clinical and laboratory findings may vary at the time of diagnosis and during follow-up in children and adolescents with HT. Periodic monitoring of the patients is very important. (Turk Arch Ped 2011; 46: 309-13)


Çocuk ve ergenlerde Hashimoto tiroiditi: klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi

Hashimoto tiroiditi (HT) tanısı ile izlenen çocuk ve ergenlerin klinik ve laboratuvar bulgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Hashimoto tiroiditi tanısı almış, yaşları 4-17 yıl arasında değişen toplam 78 hasta, çalışmaya alındı. Tüm olguların tanı ve izlemdeki tiroid işlev testleri, tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO), tiroid ultrasonografileri, fizik muayene bulguları ve aile öyküleri değerlendirildi. Tanı sırasında iki (%2,6) olguda hipertiroidi saptanırken, 10’unda (%11,7) hipotiroidi, 17’sinde (%21,8) subklinik hipotiroidi, 49’unda (%62,8) ise ötiroidi tablosu vardı. En sık karşılaşılan klinik bulguların sinirlilik, aşırı terleme, kilo artışı ve iştahsızlık olduğu görüldü. Tanı anında 63 olguda (%80,8) guatr, 52 olguda (%66,7) anti-TPO pozitifliği saptandı. Ötiroid olan 19 olgunun izleminde iki hastada hipertirodi, birinde hipotiroidi ve birinde subklinik hipotiroidi geliştiği gözlendi. Olguların 31’inin (%39) ailelerinde HT veya tiroid hastalığı öyküsü vardı. Hashimoto tiroiditli çocuk ve ergen olgularda tanı ve izlem sırasında klinik ve laboratuvar bulguları değişkenlik gösterebilmektedir. Olguların yakın izlemi önemlidir.(Turk Arş Ped 2011; 46: 309-13)

Files
EISSN 2757-6256