Turkish Archives of Pediatrics
Review

Turkish Neonatal Society guideline on the management of patent ductus arteriosus in preterm infants

1.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

2.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

3.

Zekai Tahir Burak Womens’ Health Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: Supplement S76-S87
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801
Read: 132 Downloads: 150 Published: 30 November 2020

 

Ductus arteriosus is a physiologic phenomenon in utero and it closes spontaneously in term babies. The closure is problematic in preterm infants due to the intrinsic properties of the preterm ductus arteriosus tissue. Although patent ductus arteriosus has been reported to be associated with many adverse outcomes in this population, treatment has not led to a decrease in outcomes such as bronchopulmonary dysplasia. Treatment modalities also have their own risks and restrictions. The aim of the “Turkish Neonatal Society guidelines for the management of patent ductus arteriosus in preterm babies” is to standardize the diagnosis and treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants by combining the current scientific data and the resources of our country. 


Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebekte patent duktus arteriozus tanı ve tedavi rehberi 

Rahim içi yaşamda fizyolojik bir gereklilik olan duktus arteriyozus term bebeklerde kendiliğinden kapanırken, prematüre duktus arteriyozus dokusunun yapısal özellikleri nedeniyle bazı prematürelerde kapanamaz. Patent duktus arteriyozus prematürelerde bronkopulmoner displazi gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiği halde, tedavi bu olumsuz sonuçların sıklığını azaltmamıştır. Tedavinin de yan etkileri ve kullanım kısıtlılıkları vardır. Tedavi verip vermemenin ve tedavide kullanılan ajanların uzun dönem sonuçlarını bilinmemektedir. Türk Neonatoloji Derneği Prematüre Bebekte Patent Duktus Arteriyozus Tanı ve Tedavi Rehberi’nin amacı yenidoğan yoğun bakım birimlerinde izlenen prematürelerde patent duktus arteriyozus tanısı, izlemi ve tedavisi konusunda, ülkemiz koşulları ve bilimsel veriler ışığında standart bir yaklaşım sağlamaktır.

Cite this article as: Köksal N, Aygün C, Uras N. Turkish Neonatal Society guideline on the management of patent ductus arteriosus in preterm infants. Turk Pediatri Ars 2018; 53(Suppl 1): S76-S87.

Files
EISSN 2757-6256