Turkish Archives of Pediatrics
Review

Treatment in juvenile rheumatoid arthritis and new treatment options

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Rheumatology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Rheumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 1-10
DOI: 10.5152/tpa.2015.2229
Read: 836 Downloads: 361 Published: 03 December 2020

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rehumatic disease of the childhood with the highest risk of disability. Active disease persists in the adulthood in a significant portion of children with juvenile rheumatoid arthritis despite many developments in the diagnosis and treatment. Therefore, inititation of efficient treatment in the early period of the disease may provide faster control of the inflammation and prevention of long-term harms. In recent years, treatment options have also increased in children with juvenile idiopathic arthritis owing to biological medications. All biological medications used in children have been produced to target the etiopathogenesis leading to disease including anti-tumor necrosis factor, anti-interleukin 1 and anti-interleukin 6 drugs. In this review, the scientific data related with use of biological drugs in juvenile rheumatoid arthritis will be reviewed in detail and new treatment options will be reviewed. (Türk Ped Arş 2015; 50: 1-10)


Jüvenil idiyopatik artritte tedavi ve yeni tedavi seçenekleri

Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağının en sık görülen ve en çok sakatlık yapma riski bulunan süreğen romatizmal hastalığıdır. Tanı ve tedavide birçok gelişme olmasına karşın jüvenil idyopatik artritli çocukların önemli bir kısmında aktif hastalık erişkin yaşlarda da sürmektedir. O nedenle hastalığın erken dönemlerinde etkin tedavinin başlanması, iltihabın daha çabuk kontrol altına alınmasını ve uzun dönem zararların engellenebilmesini de sağlayabilir. Son yıllarda tedavi alanına giren biyolojik tedavi ilaçları sayesinde jüvenil idyopatik artritli çocuklarda da tedavi seçenekleri artmıştır. Çocuklarda kullanılan biyolojik ilaçların tümü hastalığa yol açan etiopatogeneze yönelik olarak üretilmiş olan anti-tümör nekroz faktör, interlökin 1 ve interlökin 6 karşıtı ilaçlardır. Bu derlemede özellikle biyolojik ilaçların jüvenil idyopatik artritteki kullanımları ile ilgili bilimsel veriler kapsamlı olarak gözden geçirilecek ve yeni geliştirilen tedavi seçenekleri gözden geçirilecektir. (Türk Ped Arş 2015; 50: 1-10)

Files
EISSN 2757-6256