Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

The comparison of zinc, copper and iron concentration in preterm and term babies mother’s milk

1.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Kayseri, Türkiye

2.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

3.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2010; 45: 272-279
DOI: 10.4274/tpa.45.272
Read: 331 Downloads: 232 Published: 14 December 2020

To compare and to determine the copper, iron and zinc concentrations in preterm and term human milk and to determine if the human milk is enough for the requirements of zinc, copper and iron in babies, and to determine the relationship between the concentrations of these elements in milk and lactation time, prematurity, and the gestational age of the babies. 47 mothers of preterm and 41 mothers of term babies, a total of 88 mothers were involved in this study. Three milk samples were collected from each mother in the different periods of lactation. The preterm group was divided into four groups: 28-30 wks, 30-32 wks, 32-34wks and 34-36 weeks. The copper, iron and zinc concentrations of the human milk samples were measured as mg/L using Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy. Concentration of copper in breast milk of the mothers living in Kayseri were significantly lower than the mothers living in developed countries. Zinc, copper and iron concentrations of breast milk decreased during the lactation time. Preterm colostrum copper concentration was lower than term colostrum copper concentration. The copper concentration of the preterm groups whose gestational age were 28-30 weeks were lower than the others. The zinc concentration of the 28-30 weekly preterm group was higher than the other groups in all periods of lactation. Calculated daily intakes of zinc, copper and iron for preterm infants from preterm milk in Kayseri were markedly lower than those of Recommended Dietary Allowances. To prevent zinc, iron and copper deficiency, the preterm infant’s breast milk should be suplemented by zinc, iron and copper. The zinc levels of 28-30 weeks preterm group’s breast milk was higher than the other preterm groups. This speciality can be related by development and growth effects of zinc. (Turk Arch Ped 2010; 45: 272-9)


Erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin çinko, bakır ve demir düzeylerinin karşılaştırılması

Kayseri’de doğan erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır, çinko ve demir düzeylerini belirlemek, anne sütlerinin bebeklerin çinko, bakır ve demir gereksinimlerinin ne kadarını karşıladığını saptamak, bu elementlerin sütteki düzeyi ile laktasyon zamanı, erken doğma ve bebeklerin gestasyonel yaşı arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Çalışmamızda, 47’si erken ve 41’i zamanında doğmuş olan 88 bebeğin annesinden laktasyonun farklı üç döneminde alınmış olan anne sütü örnekleri kullanıldı. Erken doğmuş bebekler kendi aralarında gestasyonel yaşlarına göre 28-30, 30-32, 32-34 ve 34-36 haftalık olarak dört gruba ayrıldı. Süt örneklerinin bakır, çinko ve demir düzeyleri ICP (Inductively Coupled Plasma) Spektroskopi cihazı ile mg/L olarak ölçüldü. Kayseri’de yaşayan zamanında ve erken doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır içeriği literatüre göre belirgin olarak düşük bulundu. Laktasyonun ilerlemesi ile anne sütünün bakır, çinko ve demir içeriğinde azalma tespit edildi. Erken doğmuş bebeğin anne sütünün kolostrumunun bakır düzeyi zamanında doğana göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Erken doğmuş bebeklerin anne sütleri gestasyonel yaşlarına göre karşılaştırıldığında, 28-30 haftalık grubun kolostrumunun bakır düzeyi diğer erken doğmuş bebek gruplarınkine göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Çinko düzeyi ise laktasyonun her üç döneminde 28-30 haftalık grupta diğer gruplara göre daha yüksek olarak bulundu. Kayseri’de erken doğmuş bebeklerin anne sütlerinin bakır, çinko ve demir düzeyleri bu bebeklerin günlük gereksinimlerine göre düşüktür. Anne sütü ile beslenen bu bebeklere bakır, çinko ve demir desteği yapılması gerekmektedir. 28-30 haftalık bebeklerin anne sütlerinin çinko düzeyi diğer erken doğmuş bebeklere göre daha yüksektir. Bu özellik çinkonun büyüme ve gelişme üzerine olan olumlu etkileri ile ilişkili olabilir ve ileri derecede erken doğmuş bebekler için hazırlanacak formül mamalarda dikkate alınabilir.(Turk Arş Ped 2010; 45: 272-9)

Files
EISSN 2757-6256