Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Sadfly fever: two case reports

1.

Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Adana, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Neonatology Unit, Adana, Turkey

3.

Department of Pediatrics, Başkent University School of Medicine, Pediatric Neurology Unit, Adana, Turkey

Turk Arch Pediatr 2016; 51: 110-113
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1734
Read: 718 Downloads: 550 Published: 02 December 2020

Sandfly fever, also known as ‘three-day fever’ or ‘pappataci fever’ or ‘Phlebotomus fever’ is a viral infection that causes self-limited influenza-like symptoms and characterized by a rapid onset. The disease occurs commonly in endemic areas in summer months and especially in August during which sandflies are active. In this article, two siblings who presented with high fever, redness in the eyes, headache, weakness, malaise and inability to walk, who were found to have increased liver function tests and creatine kinase levels and who were diagnosed with sadfly fever with positive sadfly IgM and IgG antibodies are reported because of the rarity of this disease. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 110-3)


Tatarcık humması: iki olgu sunumu

Tatarcık humması “üç gün ateşi” (three day fever), “papatasi ateşi” (papatacci fever) ya da “flebotomus ateşi” (phlebotomus fever) adlarıyla da bilinen, ani başlangıçlı, kendi kendini sınırlayan, gribal enfeksiyon benzeri tabloya neden olan bir virüs hastalığıdır. Hastalık endemik alanlarda tatarcık sineğinin etkin olduğu yaz ayları özellikle Ağustos ayında sık görülmektedir. Bu yazıda yüksek ateş, gözlerinde kızarıklık, baş ağrısı, halsizlik, güçsüzlük ve yürüyememe yakınmaları ile başvuran, karaciğer işlev testlerinde ve kreatin kinaz değerlerinde yükseklik saptanan, tatarcık IgM ve IgG antikorları pozitif bulunarak tatarcık humması tanısı alan iki kardeş, hastalığın ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 110-3)

Files
EISSN 2757-6256