Turkish Archives of Pediatrics
Invited Author

Growth and nutritional follow up of premature newborns after discharge

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2010; 45: S15-S19
Keywords : Growth, nutrition, premature
Read: 548 Downloads: 353 Published: 14 December 2020

Although there are no official recommendations for specific nutrient intakes in premature infants after hospital discharge, it is agreed that the goal should be to achieve the body composition and rate of growth of that of a normal fetus of the same postmenstrual age during the entire first year of life. Close monitoring of growth during hospital stay and after discharge is recommended to enable the provision of adequate nutrition support. Measurements of length and head circumference, in addition to weight, must be used to identify those preterm infants with poor growth that may need additional nutrition support. Infants with an appropriate weight for postconceptional age at discharge should be breast-fed when possible. Infants discharged with a subnormal weight for postconceptional age are at increased risk of long-term growth failure, and the human milk they consume should be supplemented, for example, with a human milk fortifier to provide an adequate nutrient supply. If formula-fed, such infants should receive special postdischarge formula with high contents of protein, minerals and trace elements as well as an long-chain polyunsaturated fatty acid supply, until about 52 weeks postconceptional age. Continued growth monitoring is required to adapt feeding choices to the needs of individual infants and to avoid underfeeding or overfeeding. (Turk Arch Ped 2010; 45: 80th Year: 15-9)


Prematüre bebeğin taburcu olduktan sonraki büyüme ve beslenme takibi

Prematüre bebekler hastaneden taburcu olurken özel besin alımları ile ilgili resmi bir tavsiye olmamasına rağmen, yaşamın ilk yılında aynı postmentruel yaştaki normal fetusun büyüme oranına erişilmesinin amaçlanması konusunda fikir birliği vardır. Hastanede yatarken ve taburcu olduktan sonra büyümenin yakından izlenmesi uygun beslenme desteğinin yapılması önerilir. Ağırlığa ek olarak boy ve baş çevresi ölçülmeli, büyümesi yeterli olmayan prematüre bebeklerde ek beslenme desteği yapılmalıdır. Bebek taburcu olurken postkonsepsiyonel yaşa göre uygun doğum ağırlığında ise anne sütü alabilir. Taburcu olurken postkonsepsiyonel yaşa göre ağırlığı düşük olanlarda anne sütü zenginleştirilmelidir. Eğer mama ile besleniyorsa yüksek protein mineral eser element uzun zincirli yağ asidleri içeren prematüre devam maması postkonsepsiyonel 52 haftaya kadar verilmelidir. Aşırı ya da yetersiz beslenmeden kaçınmak için büyümenin sürekli yakın izlemi gerekir.(Turk Arş Ped 2010; 45: 80th Year: 15-9)

Files
EISSN 2757-6256