Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Bleeding desorders in Pediatric emergency department

1.

İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey

2.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları

3.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2006; 41: 146-150
Read: 139 Downloads: 92 Published: 16 December 2020

After vascular injury, if integrity of circulatory system could not be maintained and blood coagulation does not initiated, bleeding occurs. Excessive blood loss is a result of conjenital or acquired disease of platelets, endothelial cells or coagulation factors. Bleeding is a severe symptom threatening families forcing them to go an emergency department. In this study, we investigated 78 patients complaining from bleeding who came to emergency ward of Cerrahpasa Medical Faculty Hospital in İstanbul, between January 1998 and January 2003. Hematuria is the most common bleeding symptom (20/78; 26%). Urinary tract infection was the etiological reason in 30% of these patients. Gastrointestinal bleeding ( hematemesis, melena and hematochezia) was seen in 20 (26%) cases. Acute gastoenteritis was the reason for hematochezia ( 33%) while gastritis, esophagitis and ulser were the etiological verifications of melena and hematemesis. Epistaxis was the third most common reason for bleeding (18/78; 23 %) with upper respiratory tract infections found in 60 %. Skin bleedings ( petechiae 10/78; ecchymosis 4/78) were detected in 18 % patients. Idiopathic thrombocytopenic purpura was the reason in 80%. Malignacy was evaluated in 10 % whilst traumatic injury was the reason in 50 %. Often hemorrhagic diatesis was the differential diagnosis when bleeding was seen from mucosa, into soft tissue, or as hemartrosis. No patient was lost due to bleeding. Bleeding is an urgent situation for diagnosis and treatment. The most common etiological factors must be taken into consideration in order to avoid unnecessary expensive laboratory evaluation with a good history and clinical verifications for an exact diagnosis.


Çocuk acil servisinde kanama nedenleri

Damar duvarında zedelenme sonucunda kan akımının engellenemediği, kanamanın durdurulamadığı ve damar bütünlüğünün sağlanamadığı durumlarda kanama oluşur. Anormal kanama edinsel ya da kalıtsal olarak pıhtılaşma faktörleri, trombosit veya damar duvar hastalıkları sonucunda gelişebilir. Kanama genellikle aileleri korkutan bir acile başvuru nedenidir. Bu çalışmada Ocak 1998- Ocak 2003 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk acil birimine kanama nedeni ile başvuran 78 olgu etiolojik olarak değerlendirildi ve sunuldu. Kanama olarak en sık hematüri dikkat çekti (20/78; %26). Olguların %30'unda etiolojik neden idrar yolu enfeksiyonu idi. Sindirim sistemi kaynaklı kanama olarak melena, hematemez, hematoşezi toplam 20 (%26) olguda saptandı. Akut gastroenterit özellikle hematoşezi nedeni olarak %33 oranında saptanırken; melena ve hematemez etiolojisinde ise gastrit, ülser ve üst sindirim sistemi kanamaları önemli yer tutmakta idi. Epistaksis üçüncü sıklıkla rastlanılan bir bulgu idi (18/78; % 23). Üst solunum yolu enfeksiyonu en sık epistaksis nedeni olarak bulundu ( % 60). Cilt kanamaları (peteşi 10/78; ekimoz 4/78) %18 oranında saptandı. Etiolojisinde % 80 idiyopatik trombositopenik purpura vardı. Ancak % 10 olguda malinite ve %50 olguda travma etioloji nedeni idi. Yumuşak doku, hemartroz ve mukozal kanamaların nedeni ise genellikle kanama diyatezi idi. Kanama nedeni ile hasta kaybedilmedi. Kanama acil tetkik ve tedavisi gereken bir durumdur. En sık saptanan nedenler göz önünde tutularak gereksiz pahalı tetkik ve girişimlerden kaçınarak iyi öykü ve klinik verilerle kısa sürede sonuca ulaşılabilir.

Files
EISSN 2757-6256