Turkish Archives of Pediatrics
Review

Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn

1.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: Supplement S128-S137
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813
Read: 181 Downloads: 220 Published: 30 November 2020

Research shows strong evidence that breastfeeding offers many health benefits for infants and mothers, as well as potential economic and environmental benefits for communities. The World Health Organization recommends breastfeeding exclusively for up to 6 months of age, with continued breastfeeding along with appropriate complementary foods up to two years of age or beyond.


Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi

Sağlıklı yenidoğanlar için en uygun beslenme şeklinin kendi annesi tarafından emzirilmesi ve anne sütünün hem bebek, hem de anneye yararlarının yanısıra toplumlara sosyoekonomik ve çevresel yararları olduğuna dair kanıtlar çok güçlüdür. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay boyunca, su ve başka sıvı ve katı besinler almadan, sadece anne sütü almalarını, altıncı aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir.

Cite this article as: Bilgen H, Kültürsay N, Türkyılmaz C. Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn. Turk Pediatri Ars 2018; 53(Suppl 1): S128-S137.

Files
EISSN 2757-6256