Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

The clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins treated with mesenchymal stem cells and followed up using lung ultrasonography

1.

Department of Neonatology, Dr. Sami Ulus Womens’ and Childrens’ Health Hospital, Ankara, Turkey

2.

Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Pediatr 2020; 55: 425-429
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785
Read: 191 Downloads: 152 Published: 17 December 2020

Bronchopulmonary dysplasia is a chronic lung disease that develops in low-birth-weight infants as a result of mechanical ventilation and oxygen toxicity in the early neonatal period. In these patients, mechanical ventilation and oxygen support are needed for a long time. We already use antenatal steroid, ventilation techniques with minimal baro/volutrauma, postnatal steroid, and vitamin A to prevent the development of bronchopulmonary dysplasia. Mesenchymal stem cell treatment is another way to reduce or stop the pathophysiologic pathways in the development of bronchopulmonary dysplasia. Herein, we present mesenchymal stem cell treatment and its outcomes in twins who were born with a gestational age of 26 weeks and diagnosed as having bronchopulmonary dysplasia (the female twin was born with a birth weight of 750 g and the male twin was born with a birth weight of 930 g). These patients were followed up with clinical findings, chest radiography, and lung ultrasonography.


Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi

Bronkopulmoner displazi düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken yenidoğan döneminde mekanik ventilasyonun etkisi ve oksijen toksititesi gibi nedenlerle ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Bu hastalarda ventilasyon desteği ve oksijen ihtiyacı uzun süre devam etmektedir. Bronkopulmoner displazi gelişimini engellemek amaçlı antenatal steroid kullanımı, baro/volutravmayı azaltacak ventilasyon teknikleri, postnatal steroid ve A vitamini kullanımı gibi stratejiler vardır. Son yıllarda, bronkopulmoner displazi gelişimindeki patofizyolojik mekanizmaların durdurulması ve/veya azaltılması amaçlı tercih edilebilecek yöntemlerden birtanesi de mezenkimal kök hücre kullanımıdır. Bu yazıda, gebelik haftası 26 olan 750 g kız ve 930 g erkek doğum ağırlığına sahip ikizlere, bronkopulmoner displazi tanısıyla verilen mezenkimal kök hücre tedavisi ve sonuçları sunulmuştur. Bu hastalar klinik bulgular, akciğer grafileri yanı sıra tekrarlayan akciğer ultrasonografisi ile izlenmiştir.

Cite this article as: Öktem A, Çelik HT, Yiğit Ş, Yurdakök M. The clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins treated with mesenchymal stem cells and followed up using lung ultrasonography. Turk Pediatri Ars 2020; 55(4): 425–9.

Files
EISSN 2757-6256