Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Sjögren’s syndrome associated with systemic lupus erythematosus

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Pediatrics, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Rheumatology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

4.

Department of Pediatric Nephrology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2016; 51: 166-168
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2001
Read: 1307 Downloads: 867 Published: 03 December 2020

Systemic lupus erythematosus and Sjögren’s syndrome are chronic auto- inflammatory disorders which can lead to serious organ damage. Although systemic lupus erythematosus and Sjögren’s syndrome were previously considered two forms of the same disease because of presence of clinical coexistence of these two conditions, the view that they are two different conditions with mutual characteristics has become prominent in recent years. In this paper, we reported a 16 year-old girl who was followed up with a diagnosis of Sjögren’s syndrome for six years and then was observed to have overlap of systemic lupus erythematosus. In the baseline, she did not have any clinical or serological evidence for systemic lupus erythematosus. After six year, massive proteinuria and serological findings developed and systemic lupus erythematosus nephritis was diagnosed by kidney biopsy. Currently, systemic lupus erythematosus and Sjögren’s syndrome cannot be differentiated definetely. We need more valuable diagnostic and classification criteria to differentiate these two important conditions. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 166-8)


Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği

Sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu otoenflamatuvar zeminde gelişen ve önemli organ hasarlarına yol açabilen iki önemli kronik hastalıktır. Bu iki hastalığın birlikte görüldüğü olgular nedeniyle, bir dönem aynı hastalığın iki formu olduğu düşünülmüş olsa da, son yıllarda ortak özellikler içeren ayrı iki durum olduğu görüşü öne çıkmıştır. Burada Sjögren sendromu tanısıyla altı yıl boyunca izlenen ve sonrasında sistemik lupus eritematozus birlikteliği saptanan 16 yaşındaki bir kız olgu sunulmaktadır. Başlangıçta sistemik lupus eritematozus açısından güçlü kanıtlar olmayan olguda önemli proteinüri ve seroloji pozitifliği gelişmiş ve böbrek biyopsisinde sistemik lupus eritematozus nefriti tanısı konmuştur. Sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu ayırımı halen tam olarak yapılamamaktadır. Bu iki önemli hastalığın kesin olarak ayırt edilebilmesi için tanı ve sınıflandırma ölçütlerinin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 166-8)

Files
EISSN 2757-6256