Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Recurrent streptococcus pneumoniae meningitis and Mondini dysplasia: a case report

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Bilim Dalı, ANKARA

2.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Turk Arch Pediatr 2004; 39: 44-47
Read: 174 Downloads: 143 Published: 17 December 2020

Mondini dysplasia is a congenital malformation of the middle ear, commonly associated with hearing impairment, otorrhea/rhinorrhea and recurrent meningitis. In this report, a 13-year-old girl with recurrent meningitis due to Streptococcus pneumoniae and sensorineural hearing loss, is presented. Bilateral Mondini dysplasia was demonstrated with computed tomography scans of the temporal bones. Mondini dysplasia should be considered in patients with recurrent meningitis and deafness.


Tekrarlayan streptococcus pneumoniae menenjiti ve Mondini displazisi: olgu sunumu

Mondini displazisi, sıklıkla işitme kaybı otore/rinore ve tekrarlayan menenjitin eşlik ettiği orta kulağın doğuştan bir malformasyonudur. Bu bildiride tekrarlayan Streptococcus pneumoniae’ya bağlı menenjit atakları ve sensorinöral işitme kaybı olan 13 yaşında bir kız hasta sunulmuştur. Bilgisayarlı tomografi incelemesi ile temporal kemikte bilateral Mondini displazisi gösterilmiştir. Tekrarlayan menenjit ve sağırlığı olan hastalarda Mondini displazisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Files
EISSN 2757-6256