Turkish Archives of Pediatrics
Invited Author

Minimally invasive interventions in pediatric surgery

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2010; 45: S4-S8
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.4
Read: 108 Downloads: 71 Published: 14 December 2020

After endoscopic surgery started to begin the preferred surgical option, adaptation of pediatric surgery for this type of surgery did not delay. In this review, you’ll find detailed information on endoscopic surgical procedures that ara accepted as gold Standard. And you will also be informed about the most extreme applications of endoscopic surgery in the field of pediatric surgery. (Turk Arch Ped 2010; 45 Suppl: 4-8)


Çocuk cerrahisinde minimal invaziv girişimler

Endoskopik cerrahinin günümüzde tercih edilen cerrahi uygulama yöntemi olmasıyla birlikte çocuk cerrahisinin de bu alana adaptasyonu gecikmemiştir. Bu yazıda, çocuk cerrahisinde altın standart olarak kabul edilen endoskopik cerrahi girişimler hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulunulacak. Ayrıca minimal invaziv girişimlerde en uç uygulamalar hakkında da bilgi edinilecektir. (Turk Arş Ped 2010; 45 Suppl: 4-8)

Files
EISSN 2757-6256