Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Ewing's sarcoma: results of a single institute from Turkey, 1983-2003

1.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3.

Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

4.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

5.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Turk Arch Pediatr 2005; 40: 232-234
Read: 116 Downloads: 92 Published: 17 December 2020

The aim of this study is to evaluate patients with Ewing’s sarcoma treated at a single institute, retrospectively. 25 patients with Ewing’s sarcoma admitted to Cerrahpaşa Faculty of Medicine Pediatric Hematology and Oncology Department between January 1983 and January 2003 were enrolled into the study. All patients were under age of 16 and had no treatment previously. All diagnoses were confirmed with biopsy. The survival rates were calculated by Kaplan-Meier method. The median age was 9.0 years; range, 3.0 to 15.0 years. At diagnosis, 16 patients had local-regional disease, and 9 had distant metastases. The mean follow-up of all patients was 50 months (range 4-108 months). The 4-year event-free survival (EFS) and overall survival (OS) rates were 30.8 and 31.1 % respectively. Despite significant progress with the use of intensive multiagent chemotherapy and local control measures, satisfactory survival rates could not be achieved.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983- 2003

Bu çalışmada kliniğimizde tek bir merkezde tedavi görmüş Ewing sarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir. Ocak 1983- Ocak 2003 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji bölümüne başvuran 16 yaş ve altı, daha önce tedavi görmemiş, biyopsi ile Ewing sarkom tanısı kesinleşmiş 25 olgu geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan-Meier yöntemine göre hesaplanmıştır. 25 Ewing sarkom olgunun ortanca yaşı 9 yaş, dağılım ise 3-15 yaş idi. Tanı anında 16’sında yerel tutulum 9’unda ise uzak yayılım mevcuttu. Ortalama 50 aylık izlem süresi (4-108 ay) sonucu 4 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım süreleri sırası ile %30,8 ve %31,1’dir. Çok ilaçlı yoğun kemoterapi uygulamalarının ve yerel denetim yöntemlerinin gündeme girmesine rağmen sağkalım sonuçlarında istenen başarı sağlanamamıştır.

Files
EISSN 2757-6256