Turkish Archives of Pediatrics
Invited Author

Criteria of admission and discharge in pediatric care units

1.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2010; 45: 82-85
DOI: 10.4274/tpa.45.82
Read: 110 Downloads: 110 Published: 14 December 2020

These guidelines were summarized to provide a reference for preparing policies on admission and discharge for pediatric intensive care units. By using this document as a framework for multidisciplinary admission and discharge policies, utilization of pediatric intensive care units can be optimized and patients can receive the level of care appropriate for their conditions. (Turk Arch Ped 2010; 45: 82-5)


Çocuk yoğun bakım birimlerine yatırılma ve taburcu edilme ölçütleri

Bu yazıda çocuk yoğun bakım birimine yatışta ve taburcu olmada kullanılabilecek ölçütler, birimlere özgü politikaların belirlenmesinde kılavuzluk edebileceği düşüncesiyle özetlenmiştir. Yoğun bakıma yatış ve ordan taburcu edilme ölçütlerinin kullanılmasının çocuk yoğun bakımların etkin kullanımını sağlayarak hastaların kritik hastalık düzeylerine uygun tedavi alma şanslarını artıracağına inanmaktayız.(Turk Arş Ped 2010; 45: 82-5)

Files
EISSN 2757-6256