Turkish Archives of Pediatrics
Review

Cord blood banking: biological insurance(?)

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları

Turk Arch Pediatr 2004; 39: 146-151
Read: 82 Downloads: 56 Published: 17 December 2020

Cord blood (CB) is rich in haematopoietic stem cells, which restore haematopoetic stem cell function in patients suffering from malignancies, inherited metabolic and immunological and bone marrow failure diseases. Cord blood can be collected at no risk to the donor and stored for future use. In recent years, families may be vulnerable to emotional marketing at the time of birth of a child and may look for advice. Since there is no accurate estimates of the likelihood of children to need their own stored cells exists, it is difficult to recommend that parents store their children’s cord blood. Therefore private storage of CB as “biological insurance” is unwise. Banking should be considered if there is a family member with a current possible disease that must undergo stem cell transplantation. Because of the investigational status and high risk for its potential abuse, a policy should be developed fort he safety and welfare of the population.


Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)?

Kordon kanı (KK), hematopoetik kök hücreler açısından zengindir ve malin ya da kemik iliği yetmezliği ile giden hastalıklarda, genetik geçişli metabolik ve immünolojik hastalıklarda hematopoetik kök hücre fonksiyonlarının yeniden sağlanmasını yardım edebilir. Kordon kanı vericiye hiçbir risk oluşturmadan toplanıp saklanabilir. Son yıllarda aileler doğum öncesinde duygusal reklamlardan etkilenmekte ve yardım istemektedirler. Yenidoğanın kendi kordon kanının kendisine verilmesi olasılığı konusunda kesin rakamlar olmadığından ailelere “biyolojik bir sigorta” olarak KK’nın önerilmesi doğru değildir. Eğer ailede kök hücre nakli gerektiren bir hastalık varsa KK saklanması düşünülebilir. Araştırmaların sürdüğü ve ailelerin kolayca istismar edilebileceği bu konuda toplumun güvenliği ve iyiliği için bir protokol oluşturmak gerekmektedir.

Files
EISSN 2757-6256