Turkish Archives of Pediatrics
Review

Complementary Feeding

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2006; 41: 181-188
Read: 174 Downloads: 145 Published: 16 December 2020

The period from birth to two years of age is a "critical window" for the promotion of optimal growth, health and behavioral development. The consequences of poor nutrition during this period include significant morbidity and mortality. Timely introduction of appropriate complementary foods promotes healhy growth and development of infants. Throughout the period of complementary feeding, breastfeeding should continued. The health professionals ought to effectively pass on to mothers the new recommendations for promoting the healthy complementary feeding of breastfed infants.


Tamamlayıcı beslenme

Doğumdan sonra ilk iki yıl, en uygun büyüme, sağlık ve davranış gelişimi için "kritik pencere" dönemidir. Bu dönemde, yetersiz beslenme çocukluk çağı hastalanma ve ölüm oranında önemli artışlara yol açar. Zamanında başlatılan uygun tamamlayıcı beslenme, süt çocuğunun sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sağlar. Tamamlayıcı beslenme döneminde emzirme mutlaka sürdürülmelidir. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, tamamlayıcı beslenme ile ilgili yeni önerileri annelere bildirmekle yükümlüdür.

Files
EISSN 2757-6256