Turkish Archives of Pediatrics
Review

Childhood urticaria and angioedema: pathogenesis, diagnosis and therapy

1.

Republic Ministry of Health, Marmara University Education and Research Hospital, Division of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2012; 47: 232-236
DOI: 10.4274/tpa.1679
Keywords : Angioedema, child, urticeria
Read: 105 Downloads: 120 Published: 11 December 2020

Urticarial disease is characterized by transient erythematous, swelling and pruritic lesions. Classification of the disease as acute and chronic urticeria provide a comprehensive approach to detect the etiological factors and estimate the prognosis. In this paper, clinical classification of urticeria, pathogenesis, related factors with disease and therapy options were reviewed.(Turk Arch Ped 2012; 47: 232-236)


Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi

Ürtiker, deride geçici olarak ortaya çıkan kızarıklık, kabarma ve kaşıntı ile belirgin bir hastalıktır. Akut ve kronik olarak klinik sınıflamanın yapılması etiolojik etkenlerin araştırılması ve klinik seyrin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemede, ürtiker ve anjiyoödemin klinik sınıflaması, patojenez, hastalığa neden olabilecek etmenler ve tedavi hakkında bilgi verilmiştir. (Turk Arş Ped 2012; 47: 232-236)

Files
EISSN 2757-6256