Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN

1.

Pediatric Hematology and Oncology Clinic, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

3.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey

4.

Department of Pediatric Hematology-Oncology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2018; 53: 263-266
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763
Read: 154 Downloads: 129 Published: 29 November 2020

Lymphomas are solid tumors characterized by the malignant proliferation of lymphoid cells. Neurologic signs encountered in patients with Hodgkin’s lymphoma can be due to the direct spread of tumor to the nervous system, secondary to chemotherapy or radiation, secondary to tumor mass compression, infectious causes and paraneoplastic syndromes. Paraneoplastic neurologic syndromes are rarely encountered in patients with Hodgkin’s lymphoma and non-Hodgkin’s lymphoma. Except for paraneoplastic cerebellar degeneration in Hodgkin’s lymphoma and dermato/ polymyositis in both Hodgkin’s lymphoma and non-Hodgkin’s lymphoma, other paraneoplastic syndromes are uncommon and have only been reported as isolated case reports or short series. Here, we present a patient with Hodgkin’s lymphoma with symptoms of bilateral lower extremity weakness and loss of sensation before the start of therapy, who was eventually diagnosed as having motor and sensory axonal neuropathy.


Hodgkin lenfomalı bir hastada varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN

Lenfomalar, lenfoid kökenli hücrelerin anormal çoğalması sonucu ortaya çıkan tümörlerdir. Hodgkin lenfomada nörolojik bulgular; sinir sistemine yayılım, kemoterapi ve radyoterapiye ikincil, kitle basısı sonucu, enfeksiyon ile ilişkili olarak ya da paraneoplastik sendrom şeklinde ortaya çıkabilir. Paraneoplastik nörolojik sendromlar Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda nadiren görülür. Hodgkin lenfomada görülen serebellar sendrom ve dermato-polimiyozit dışında diğer paraneoplastik nörolojik bulgular olgu bildirimi düzeyindedir. Bu yazıda Hodgkin lenfoma tanısı ile izlediğimiz, tedavi başlama aşamasında iken her iki alt ekstremitelerden başlayan güçsüzlük ve duyu kaybı gelişen, klinik bulgularına ve yapılan tetkiklerine dayanarak Guillain-Barré sendromunun bir alt tipi olan akut motor duyusal aksonal nöropati tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Cite this article as: Odaman Al I, Koç B, Bayram C, et al. Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN. Turk Pediatri Ars 2018; 53(4): 263-66.

Files
EISSN 2757-6256