Turkish Archives of Pediatrics

Vaccine hesitancy - vaccine refusal

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2019; 54: 1-2
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.79990
Read: 600 Downloads: 395 Published: 26 November 2020

Aşı kararsızlığı - aşı reddi

Cite this article as: Gür E. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars 2019; 54(1): 1–2.

Files
EISSN 2757-6256