Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Urogenital myiasis caused by Psychoda albipennis in a child

1.

Department of Pediatrics, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Microbiology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Parasitology, Dicle University Faculty of Veterinary Medicine, Diyarbakır, Turkey

Turk Arch Pediatr 2015; 50: 65-68
DOI: 10.5152/tpa.2015.463
Read: 1489 Downloads: 335 Published: 03 December 2020

Urogenital myiasis results when flies lay their eggs near the exit of the urethra and the larvae proceed upward along the urogenital tract. In this case report, a 10 year-old female patient diagnosed with urogenital myiasis was reported. The patient presented with complaints including painful and frequent urination, genital pruritus and moving larvae in urine. The patient had received Enterobius vermicularis treatment previously for two times. A 24-hour urine sample was collected and two black larvae were found in the urine. It was found that these larvae were fourthstage larvae of Psychoda albipennis. Although there was no risk factor, the patient was affected with this rare parasitological disease. This case was presented to draw attention to myiasis in children. Myiasis may be observed in individuals with a favourable hygiene status and a high socioeconomical level. If a detailed history is not taken and appropriate laboratory tests are not performed, the diagnosis may be missed. (Türk Ped Arş 2015; 50: 65-8) 


Bir çocukta Psychoda albipennis’in etken olduğu ürogenital miyazis

Ürogenital miyazis sineklerin yumurtalarını üretra çıkışına bırakması ve larvaların ürogenital sistem boyunca yukarı doğru ilerlemesi ile oluşur. Bu olguda, ürogenital miyazis tanısı almış 10 yaşında bir kız hasta bildirilmiştir. Hasta ağrılı ve sık idrar yapma, genital kaşıntı ve idrarında hareketli kurtçuklar görme yakınması ile başvurdu. Daha önce hastaya iki kez Enterobius vermicularis tedavisi uygulanmıştı. Yirmi dört saatlik idrar örneği toplandı ve idrarda iki adet siyah renkli kurtçuk saptandı. Bu kurtçukların Psychoda albipennis’in dördüncü dönem larvası olduğu saptandı. Belirlenen risk etmeni olmamasına rağmen hasta bu nadir parazitolojik hastalıktan etkilenmişti. Bu olgu, çocukta miyazis hastalığına dikkat çekmek için sunuldu. Hijyen durumu ve sosyoekonomik düzeyi iyi olanlarda da miyazis görülebilir. Ayrıntılı öykü alınmaz ve uygun laboratuvar incelemeleri yapılmazsa tanısı atlanabilir. (Türk Ped Arş 2015; 50: 65-8)

Files
EISSN 2757-6256