Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Retrospective analysis of patients admitted to our clinic with eye mass: 1985-2004

1.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Oftalmoloji AnaBilim Dalı, İstanbul

3.

Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

4.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Turk Arch Pediatr 2006; 41: 41-45
Keywords : child, eye, mass, orbital
Read: 120 Downloads: 91 Published: 16 December 2020

The objective of this study is to analyse the patients with eye mass who were admitted to our clinic in a period of 20 years to classify both benign and malignant orbital or ocular tumors and to inform the pediatricians about the outcome of our analysis.The records of 315 patients applied or referred to our pediatric hematology-oncology department with eye mass between January1985 and December 2004 were reviewed. The sex distribution, the involvement site and the age at dignosis were analysed. 156 (49.5%) patients were males while 159 (50.5%) were females. 151 of the masses involved the left eye (47.9%) while 147 of them (46.7%) were at the right side and 17 (5.4%) involved both eyes. The age at diagnosis range ed between 1 and 192 months. The median age at diagnosis was 25 months. 282 (89.6%) of the cases had orbital tumors, 22 (6.9%) cases had ocular surface tumors and 11 (3.5%) had intraocular tumors. Pediatricians should notice the signs and symptoms of pediatric ocular and orbital tumors while examining their patients. We would like to emphasize the importance of noticing the signs and symptoms of pediatric ocular and orbital tumors and vitality of referring patients to ophtalmologist in time.


Gözde kitle nedeni ile başvuran hastalarımızın geriye dönük olarak dökümü: 1985-2004

Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde 20 yıllık bir süreçte karşılaştığımız gözde kitle nedeni ile kliniğimize başvuran olgularımızda gözü ve orbitayı tutan selim veya habis tümörlerin dağılımını vererek bu tümörler hakkında çocuk hekimlerini bilgilendirmektir. Ocak 1985-Aralık 2004 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniğine gözde kitle nedeni ile gönderilmiş 315 olgunun çocuk ve göz kliniklerindeki kayıtlarının geriye dönük olarak dökümü yapıldı. Cinsiyet, taraf, tanı yaşı, tanı bulgusu, ve histopatolojik tanıları incelendi. 156 erkek (%49,5) ve 159 kız (%50,5) hastamızın; lezyon taraf dağılımı: 151 tanesi (%47,9) sol tarafta; 147 tanesi (%46,7) sağ tarafta, 17 tanesi (%5,4) ise çift taraflı tutulum göstermekte idi. Tanı yaşı 1 ay ile 192 ay arasında değişiyordu. Ortanca 25 ay idi. olgularımızın tanısal dağılımında 282 olgu (%89,6) orbital tümörler olup bunu 22 olgu (%6,9) ile oküler yüzey tümörleri ve 11 olgu (%3,5) ile intraoküler tümörler izlemekte idi. Pediatristlerin pediatrik oküler tümörlerin belirti ve bulgularını iyi bilmeleri sağlam çocuk takiplerinde göz muayenesine dikkat etmeleri ve gerektiğinde olguları hızla göz doktoruna yönlendirmelerinin çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Files
EISSN 2757-6256