Turkish Archives of Pediatrics
Case Report

Renal fungus ball in a preterm infant

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul

2.

İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department of Radiology, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2008; 43: 29-31
Read: 803 Downloads: 449 Published: 15 December 2020

Candidiasis is an increasingly common problem which can cause severe morbidity in neonatal intensive care units. A premature neonate with renal fungus ball is presented. The patient was hospitalized for 45 days in the neonatal intensive care unit and 15 days in the department of neurosurgery. Later, a hyperechogenic focus located within the left renal pelvis was revealed on ultrasonograhy and Candida albicans was identified in the urine culture. He was (discharged ofter success fully) treated with fluconasole. In this case report, it is emphasized that renal fungus ball can also develop without candidemia in preterm infants and ultrasonography is a significantly important method for early diagnosis and follow-up. (Turk Arch Ped 2008; 43: 29-31)


Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu

Kandidiyazis, yenidoğan yoğun bakım birimlerinde ortaya çıkan ölümcül enfeksiyonlardan birisidir. Burada, böbrek mantar topu saptanan zamanından önce doğmuş bir yenidoğan sunulmuştur. Hasta 45 gün yenidoğan yoğun bakım biriminde, 15 gün de beyin cerrahisi kliniğinde tedavi edildikten sonra, üriner sistem ultrasonografisinde sol böbrek pelvisinde hiperekojen bir kitle saptandı. İdrar kültüründe Candida albicans üredi ve flukonazol ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu olgu bildirimi ile, sepsis bulguları olmaksızın da tek başına böbrek kandidiyazisin görülebileceği; hastalığın erken tanısında ve izleminde ultrasonografinin en değerli yöntem olduğu vurgulanmıştır.  (Turk Arş Ped 2008; 43: 29-31)

Files
EISSN 2757-6256