Turkish Archives of Pediatrics
Review

Hematopoetic stem cell transplantation in children

1.

Department of Pediatric Hematology Oncology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2014; 49: 91-98
DOI: 10.5152/tpa.2014.2010
Read: 222 Downloads: 131 Published: 07 December 2020

Bone marrow transplantation is called hematopoetic stem cell transplantation (HSCT), since peripheral blood and umbilical cord blood can also be used as sources of stem cell currently. In children, bone marrow transplantation is used as a definite treatment method in many diseases including hemoglobinopaties, immune deficiencies, bone marrow failure and congenital metabolic diseases in addition to hematological malignancies. In addition to the underlying disease, the most important factors which have an impact on prognosis include infections which develop during the process of transplantation and graft-versus-host disease. In this article, it was aimed to give brief information on stem cell sources, preparation therapies, HSCT indications and post-transplantation complications in children. (Türk Ped Arş 2014; 49: 91-8)


Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli

Kemik iliği nakli günümüzde periferik kan ve göbek kordon kanının da kök hücre kaynağı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda hematolojik malinitelere ek olarak hemoglobinopatiler, immün yetersizlikler, kemik iliği yetersizlikleri ve doğuştan metabolik hastalıklar gibi birçok hastalıkta kesin tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Altta yatan hastalık dışında nakil sürecinde gelişen enfeksiyonlar ve “graft versus host hastalığı” prognozu etkileyen en önemli etmenler olarak sayılabilir. Bu yazıda kök hücre kaynakları, hazırlama tedavileri, çocuklarda HKHN endikasyonları ve nakil sonrası sorunlar konularında özet bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. (Türk Ped Arş 2014; 49: 91-8)

Files
EISSN 2757-6256