Turkish Archives of Pediatrics
Review

Health behavior in school-aged children (HBSC) study

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adolesan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2011; 46: Supplement S15-S18
DOI: 10.4274/tpa.46.24
Read: 111 Downloads: 127 Published: 13 December 2020

Health Behavior in School-aged Children Study (HBSC) was conducted in five European countries in 1983/1984 for the first time. It is a WHO collaborative cross-sectional study which involves a wide network of multinational researchers. It is repeated every four years. Forty three countries including Turkey participated in the 2009/2010 study. HBSC study is a detailed study that investigates health, well-being and health behaviors of school-aged children and the determinants of these behaviors in all participating countries through the same questionnaire. The results of the study are published both as international and national reports. Related United Nation’s Organizations and WHO use the results of this study as indicators of adolescents’ health status. According to the Turkish 2005/2006 HBSC study results, 30.3% of the students reported their health as excellent, 51.2% as good, 14.9% as fair and 3.6% as poor. Fifty nine percent of the students reported that they experience one or more health symptoms more than once a week or almost everyday. Only 30.1% of the students’ life satisfaction scores were above the median value. According to HBSC 2005/2006 study international report, both female and male Turkish students had the lowest life satisfaction scores than those of the other 40 participating countries. Similarly, the ratio of Turkish students who brush their teeth regularly were the lowest among the participating countries. Our national team members believe that this study is important for promoting and improving Turkish adolescents’ health and work hard for institutionalization of the study. (Turk Arch Ped 2011; 46 Suppl: 15-8)


Okul çağındaki çocukların sağlık davranışları araştırması

Okul Çağındaki Çocukların Sağlık Davranışı "Health Behaviour in School aged Children (HBSC)" çalışması 1983/1984 yılında 5 Avrupa ülkesinde başlatılmış olan, Dünya Sağlık Örgütünün iş birliği ile çok uluslu bir araştırma ekibi tarafından yürütülen ve her 4 yılda bir tekrarlanan kesitsel bir araştırmadır. Son çalışma 2009/2010 yıllarında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 43 ülkede gerçekleştirilmiştir. HBSC araştırması yapıldığı ülkelerdeki okul çağı çocuklarının sağlık ve iyilik hallerinin, sağlık davranışlarının ve bu davranışların belirleyicilerinin her ülkede aynı soru formu ile sorgulandığı ayrıntılı bir çalışmadır. Araştırma sonuçları uluslararası ve ulusal raporlar halinde yayınlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşları ergenlik çağındaki çocuklarının durumu için bu çalışmanın verilerini kullanmaktadırlar. Türkiye 2005/2006 çalışmasının sonuçlarına örnek vermek gerekirse, öğrencilerin %30,3'ü sağlıklarının mükemmel, %51,2'si iyi, %14,9'u orta ve %3,6'sı kötü olduğunu bildirilmiştir. Öğrencilerin %58,4'ü iki ya da daha fazla sağlık yakınmasını haftada birden fazla ya da hemen hemen hergün yaşadığını bildirmiştir. Öğrencilerin sadece %30,1'inin yaşam memnuniyeti skoru ortanca değerin üzerinde bulunmuştur. Araştırmanın 2005/2006 uluslararası raporuna göre her iki cinste öğrencilerin yaşamlarından memnun olmaları açısından 41 ülke içinde Türkiye en alt sırada yer almıştır. Yine aynı rapora göre Türkiye'deki öğrenciler dişlerini düzenli olarak fırçalama açısından da en alt sırada yer almışlardır. Araştırma ekibimiz bu çalışmanın ülkemiz ergenlerinin sağlığını desteklemek ve geliştirmek için önemli olduğunu düşünmekte ve çalışmanın kurumsallaşması için uğraş vermektedir.(Turk Arş Ped 2011; 46 Suppl: 15-8)

Files
EISSN 2757-6256