Turkish Archives of Pediatrics
Original Article

Evalution of maternal vitamin D deficiency

1.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

3.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2007; 42: 29-32
Read: 107 Downloads: 70 Published: 15 December 2020

Our aim was to evaluate maternal vitamin D levels of pregnant women in the third trimester. 44 pregnant women in the third trimester, applying to Taksim Hospital Gynecology and Obstetrics Department, from 1st February to 30th April 2005, were included in this study. Serum 25(OH) vitamin D, calcium (Ca), phosphorus (P) and alkalene phosphatase (ALP) levels were measured by radioimmunoassay (RIA) and otomation system, respectively. The mean age of pregnant women was 25.4±3.5 years. Serum Ca levels were 8.87±0.42 mg/dL, P levels 3.58±0.64 mg/dL, ALP levels 395±92 U/L and 25(OH) vitamin D levels were measured as 11.1±3.80 ng/mL. Depending on the reference level of the laboratory, 25(OH) vitamin D levels were found below 10 ng/mL which is the lower limit for winter, in 31 (%70.45) cases and 10 - 25 ng/mL in 13 cases (29.54%). Mothers who applied to our Gynecology and Obstetrics Department have a poor vitamin D status. This is a significant risk factor with regard to clinical and sub-clinical vitamin D deficiency in the early infancy period. (Turk Arch Ped 2007; 42: 29-32)


Annede D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesi

Bu çalışma, kliniğimize başvuran üç aylık dönemindeki gebe kadınlarda anne D vitamini düzeylerini değerlendirmek için yapılmıştır. Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne 1 Şubat-30 Nisan 2005 tarihleri arasında başvuran üç aylık dönemindeki 44 gebe bu çalışmaya alındı. Olgulardan alınan venöz kan örneklerinde serum 25(OH) D vitamini, kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve alkalen fosfataz (ALP) seviyeleri sırasıyla “radio-immunoassay” (RIA) ve otomasyon sistemi kullanılarak ölçüldü. Gebelerin yaş ortalaması 25,4±3,5 yıl'dır. Ortalama serum Ca düzeyleri 8,87±0,42 mg/dL, P düzeyleri 3,58±0,64 mg/dL, ALP düzeyleri 395±92 U/L, 25(OH) D düzeyleri 11,1±3,80 ng/mL bulundu. 25(OH) D vitamini düzeyi çalışılan laboratuvarın kaynak değerleri dikkate alındığında 31 (%70,45 ) olguda kış ayları için kabul edilen alt sınır olan 10 ng/mL'nin altında, 13 (%29,54) olguda ise 10-25 ng/mL arasında bulundu. Kliniğimize başvuran annelerin D vitamininden fakir bir yaşam sürdükleri saptanmıştır. Bu da erken bebeklik dönemindeki belirgin ve az belirgin D vitamini eksikliği açısından önemli bir risk etmenidir. (Turk Arş Ped 2007; 42: 29-32)

Files
EISSN 2757-6256