Turkish Archives of Pediatrics
Review

Difficulties in diagnosing thalassemia minor

1.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Istanbul

2.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Türkiye

Turk Arch Pediatr 2009; 44: Supplement S24-S26
Read: 107 Downloads: 83 Published: 15 December 2020

Here we outline a practical approach to the detection of thalassemias in some clinical settings. Any patient with a low mean corpuscular volume (MCV) with or without anemia or a neonatal screening result indicating possible presence of thalassemia minor needs evaluation by a hematologist. But sometimes it is difficult to diagnose a patient whose hemoglobin electrophoresis is normal. We review the various types of the thalassemia syndromes, where exact diagnosis could be difficult. (Turk Arch Ped 2009; 44 Suppl: 24-6)


Talasemi minör tanısındaki zorluklar

Bu yazıda bazı klinik durumlarda talasemi tanısına pratik yaklaşımlar özetlenmiştir. Anemi ile birlikte olsun ya da olmasın ortalama eritrosit hacmi düşüklüğü olan veya yenidoğan taraması olası talasemi taşıyıcılığı düşündüren her hasta hematolog tarafından incelenmelidir. Fakat bazı durumlarda hemoglobin elektroforezinin normal olması tanıyı güçleştirmektedir. Kesin tanının zor olduğu değişik talasemi tipleri incelenmiştir. (Turk Arş Ped 2009; 44 Suppl: 24-6)

Files
EISSN 2757-6256