Turkish Archives of Pediatrics
Invited Editor

Approach to obesity in children and adolescents

1.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

Turk Arch Pediatr 2009; 44: 115-119
Keywords : dolescent, child, obesity
Read: 79 Downloads: 58 Published: 15 December 2020

Obesity is a disease caused by excess body fat deposition which can give rise to a series of physical and mental complications as well as to public economic problems. Although it may be secondary to genetic, endocrine or other diseases the most prevalent form is so called exogenous obesity which is attributed to the imbalance of energy intake and expenditure. The management comprises life style changes such as nutritional planning and close follow-up, preventation, on the other hand, actions at sociopolitical level. Medical and surgical therapy plays ignorable role in childhood obesity if any. (Turk Arch Ped 2009; 44: 115-9)


Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım

Şişmanlık, vücutta aşırı yağ depolanmasının neden olduğu, bedensel olduğu kadar ruhsal komplikasyonlara ve toplum ekonomisine zararlı sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Sendromik, endokrin ve diğer hastalıklara ikincil olabileceği gibi en yaygın nedeni dışsal olarak adlandırılan enerji alım-harcama dengesizliğidir. Tedavisi beslenme başta olmak üzere bir dizi yaşamsal düzenlemeyi ve yakın izlemi, önlenmesi ise toplumsal planda yapılacak girişimleri kapsar. Çocukluk çağında ilaç ve cerrahi tedavinin yeri ise yok denecek kadar azdır.(Turk Arş Ped 2009; 44: 115-9)

Files
EISSN 2757-6256