Turkish Archives of Pediatrics
Case of Month

A newborn with subcutaneous nodules

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Istanbul, Turkey

3.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı , İstanbul, Türkiye

4.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5.

İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey

Turk Arch Pediatr 2013; 48: 259-262
DOI: 10.4274/tpa.1183
Read: 819 Downloads: 690 Published: 09 December 2020

Deri altı nodülleri olan yenidoğan

Files
EISSN 2757-6256